Directory Listing For /free/utilities/ - Up To /free


Filename Size Last Modified
   QuickVPN Client 1.4.1.2.zip 3340.4 kb Thu, 03 Jan 2013 12:09:00 GMT
   dotNetFx40_Full_setup.exe 868.5 kb Mon, 09 Jan 2012 11:45:26 GMT
   info.txt 0.7 kb Thu, 31 Jan 2013 09:16:10 GMT
   mysql-connector-net-6.4.4.msi 11147.3 kb Thu, 10 Nov 2011 13:35:08 GMT

dotNetFx40_Full_setup.exe (Web Instalator programu .NET Framework 4)
Można go też pobrać bezpośrednio ze strony MS Microsoft http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17851. Jest to dodatek dla systemów MS Windows niezbędny do funkcjonowania aplikacji Radionika.

mysql-connector-net-6.4.4.msi (MySQL .Net Connector 6.4.4)
Jest to zestaw bibliotek dla systemu MS Windows niezbędnych dla aplikacji Radionika wymagających bezposredniego dostępu do bazy danych repozytorium.

QuickVPN Client 1.4.1.2.zip (QuickVPN Client)
Można go też pobrać bezpośrednio ze strony Cisco www.cisco.com.

Apache Tomcat/7.0.22